Organisational Effectiveness

“Alle ondernemingen zijn perfect georganiseerd om de resultaten te behalen die ze behalen”.
Denk hier even over na …

De meeste organisaties hebben een Missie of een “Intentie verklaring”.
Het beschrijft de reden van bestaan voor de organisatie in een bepaalde sector.
Niet de beschrijving is van het grootste belang, maar wel hoe de organisatie zich organiseert om de missie te (kunnen) volbrengen.

Deze training levert een werkbaar kader voor zaken- en team leiders voor het sturen of motiveren van de organisatie (of het team) teneinde een toenemende groei te verwezenlijken. Dit wordt gerealiseerd via een proces gedreven aanpak van organisatie assessment en organisatieontwerp.

Doelgroep:
Senior Management
Aantal deelnemers:
Max. 6
Locatie:
In-company
Aantal dagen:
2 – 3, afhankelijk van uw wensen

“De wil om te winnen, het verlangen naar succes, de drang om je volle potentieel te bereiken… zijn de sleutels die de deur zullen openen naar persoonlijke grootheid”.

Confucius